Добрата вест: Военнослужещи спасиха човешки живот

Воен­нос­лужещи от Сухопът­ните войски спасиха от пожар трудно под­вижен мъж в кюс­тен­дил­с­кото село Пипер­ков чиф­лик. Това съоб­щиха от прес­цен­търа на Минис­тер­с­тво на отр­баната. 

Пътувайки по обичай­ния мар­ш­рут към работ­ното си място в 06.30 ч ефрей­торите Десис­лав Йор­данов, Евгени Геор­гиев и ред­ник Крис­тиян Геор­гиев от Бригад­ното коман­д­ване — Благоев­г­рад забелязали гъст черен дим, излизащ от къща в село Пипер­ков Чиф­лик, област Кюс­тен­дил. 

При приб­лижаването си виж­дат, че вторият етаж на къщата гори, а от прозореца на пър­вия етаж въз­рас­тен човек вика за помощ. 

Воен­нос­лужещите вед­нага се отзовали и извадили през прозореца трудно под­виж­ния въз­рас­тен човек. 

Вед­нага след спасяването му те са подали сиг­нал за пожара на телефон 112, след което избутали и автомобила му от двора на къщата, за да предот­в­ратят запал­ване.