Над 8000 деца в София са извън яслите и градините, обявиха протестиращи

Над 8000 деца в София са извън яслите и градините, обявиха протестиращи

“Над 8000 деца са извън дет­с­ките градини и ясли“, каза на протест пред Столична община пред­седателят на Инициатив­ния комитет за качес­т­вена и иновативна образователна сис­тема Васил Николов, съобщи БГНЕС.

Николова нас­тоява да бъдат освободени дирек­торът на дирек­ция „Образование“ Мария Мин­чева и глав­ния екс­перт Ирена Николова.

Те не само не кон­т­ролират случ­ващото се в дет­с­ките градини и ясли, а те са се превър­нали в адвокати на нарушителите. На родител­с­ките сиг­нали отговарят демотивиращо или в друга посока“, отбеляза Николов.

Минути след началото на протеста пред­седателят на пос­тоян­ната комисия по образование, кул­тура, наука и кул­турно многооб­разие Малина Едрева слезе при протес­тиращите и ги покани на раз­говор в общината. Тя изрази учуд­ване от протеста на инициатив­ния комитет.