За шести пореден път София е домакин на “Стара хартия за нова книга“

За пет години в инициативата 26 250 деца са предали за рециклиране 133 тона хартия и са получили 29 600 книжки, заявиха организаторите от Книжен център “Гринуич“ и “ЕКОПАК България“ АД

Всяко софиянче, което заедно с въз­рас­тен прид­ружител донесе 5 кг. стара хар­тия за рецик­лиране, получи вчера нова дет­ска книга по избор. “Стара хар­тия за нова книга“- екоин­циативата се проведе за шеста година в София. Както всяка година, кам­панията има литературна тематика, вдъх­новена от популярна дет­ска книга. Акцията вече премина през два града в страната при засилен интерес. В нас­тоящото издание мал­чуганите ще имат въз­мож­ност да влязат в “дреш­ника“ на приказ­ния свят на Нар­ния от “Хрониките на Нар­ния“ на Клайв С. Луис, където ги очак­ват нови предиз­викател­с­тва и наг­ради. Книгите от поредицата са осигурени от издател­с­тво “Труд“. А за да остане денят незаб­равим, в София всички деца, които предадоха стара хар­тия, имаха въз­мож­ност да си нап­равят снимка за спомен във фото будка в стил “Светът на Нар­ния“. Началото на каузата “Стара хар­тия за нова книга“ бе пос­тавено на 15 сеп­тем­ври 2013 г. Организаторите — Книжен цен­тър “Гринуич“ и “ЕКОПАК Бъл­гария“ АД и пар­т­ньорите на “Стара хар­тия за нова книга“ се обединиха около идеята, че е важно всяко дете още от ранна въз­раст да се научи да полага грижи за природата, да събира раз­делно отпадъците и да има специално отношение към книгата и четенето. Тази година организаторите отп­равят специално предиз­викател­с­тво към децата, които се включат в събитието в столицата: „Стани фотог­раф на „Стара хар­тия за нова книга“. Мал­чуганите трябва да уловят най-добрия миг от праз­нич­ния ден и да изп­ратят сним­ката си с помощта на въз­рас­тен до 25 сеп­тем­ври на фейс­бук страницата на кам­панията. За петте години в инициативата са се включили близо 26 250 деца. Мал­чуганите заедно със своите родители са предали за рецик­лиране 133 тона хар­тия и са получили 29 600 книжки. Така всички заедно сме спасили от изсичане 1730 дър­вета. От 2015 г. инициативата се превърна в национална и до този момент е преминала през градовете Плов­див, Бур­гас, Варна, Хас­ково и Русе. Нека заедно спасим природата и насър­чим децата си да четат!