Десислава Иванчева отрече обвиненията в корупция

Десислава Иванчева отрече обвиненията в корупция

Бив­шият кмет на столич­ния район „Младост“ Десис­лава Иван­чева и замес­т­нич­ката ѝ Биляна Пет­рова говориха за пръв път след ареста им с белязани пари за под­куп.

В интервю пред Жени Мар­чева за bTV в една от залите на Специализирания наказателен съд Иван­чева и Пет­рова казаха, че не са корум­пирани и че рано или късно ще докажат своята невин­ност.

Ако си гузен, ти ще си по-тих от тревата. Ако си корум­пиран, няма да воюваш с всички, няма да отс­тояваш правата на хората. Хора, вяр­вайте, бъдете с нас, рано или късно ще докажем, че сме прави“, заяви Иван­чева.

Тя описа ареста като много по-тежък и по-вредящ, откол­кото самият зат­вор. „Чув­с­т­ваме се дис­к­риминирани. Има само един зат­вор за жени — в Сливен, което е вид дис­к­риминация. Не може всички от цяла Бъл­гария да се събираме на едно място, а мъжете да имат почти във всяка област зат­вор“, изреди бив­шият кмет на „Младост“. „Ние 23 часа стоим зат­ворени на аварийно освет­ление, това е кош­мар. Без въз­мож­ност да се провет­ряват помещенията, без никакъв слън­чев лъч, това просто е побър­к­ващо. Ние нямаме топла вода. Аз трябва да се моля да ми се донесе една бутилка топла вода, за да мога да се измия“, допълни тя.