Очаква ли ни шоково поскъпване на основни храни?

Очаква ли ни шоково поскъпване на основни храни?

Според пос­лед­ните данни чер­вените домати са пос­къп­нали с 29 % на годишна база. При розовият домат цената е още по-висока – увеличението е 70 %. Чер­вената чушка, която също традиционно се изпол­зва в бъл­гар­с­ката кухня е пос­къп­нала с 26 %. Лукът е по-скъп с 27 %. Това означава, че тази година традицион­ната шоп­ска салата ще излезе по-скъпа.

При браш­ното увеличението е с 8 %, комен­тира аген­ция КРОСС. При мас­лото има драс­тично увеличение от 31 %, като цената му е скочила на 1,76 лв. на 2,31 лв. Продук­тите, които поев­тиняват са — свин­с­кото месо, сиренето, захарта с колосал­ните 30 % и крас­тавиците и олиото. Екс­перимент на Би Ти Ви показа, че при доматите оскъпяването от бор­сата до магазина е три пъти. Екс­пер­тите са раз­делени в мнението си дали се очаква ново шоково пос­къп­ване от сеп­тем­ври. Според пред­седателя на Комисията по стоковите борси и тър­жищата Владимир Иванов ново оскъпяване не може да се очаква, защото нямало условия заради това. Според Ваня Григорова от КТ „Под­к­репа” обаче увеличението в цената на газа ще пов­лияе върху цените на всички основни продукти. По думите ѝ увеличеният износ на пшеница ще пов­лияе върху цената на хляба.