Социолог: Пред Тръмп чарът на Борисов не сработи, получи се комично

Ахмед Доган припомни, че е ключов фактор в политиката, смята Андрей Райчев

“Борисов нап­разно би път през океана. Пред Тръмп чарът му не сработи, съз­даде се комична ситуация“.

Такава оценка даде в студиото на БТВ социологът Анд­рей Рай­чев, комен­тирайки ръкос­тис­кането на премиера с американ­с­кия президент в рам­ките на срещата на върха за борба с нар­кот­рафика.

“Бойко Борисов винаги е раз­читал на лич­ния си чар. Явно в случая със срещата с Доналд Тръмп не сработва. 

Раз­говори Борисов – Тръмп не е имало. Борисов иска да прив­лече вниманието върху Бъл­гария, но не успява. Успял е все пак да си нап­рави снимка с Тръмп, в която е вложил маг­нетич­ния си чар. Това не е успех, тъй като той измести президента в това посещение в ООН,  каза още Рай­чев в ефира на БТВ.

С всеки удар и всяка закачка по Радев Борисов се приб­лижава към соб­с­т­вения си политически край. Той няма как да събори президента. Борисов продъл­жава да си мисли, че ще стане президент, но това няма да стане.

Президен­тът е в изгодно положение от кон­ф­ликта с ГЕРБ, тъй като към него има по-малко очак­вания и критики. Вижте им рей­тин­гите. Радев е с 60 %, а Борисов няма и 30. Борисов трябва да се адап­тира към Радев, което изис­ква нова политика от него, на която обаче не е способен. В случая има сблъсък на политики, но всички подобни мачове са завър­ш­вали с победа на президента.

Догодина имаме два пъти избори. Планът на коалицията да оцелее до 2021 г. не ми се вижда реален, тъй като коалицион­ните пар­т­ньори не могат да пос­тиг­нат повече от това, което имат сега. Рай­чев определи като пълни глупости твър­денията, че срещата между почет­ния пред­седател на ДПС д-р Ахмед Доган и американ­с­кия пос­ланик Ерик Рубин е, за да се сваля премиера Бойко Борисов. Според Анд­рей Рай­чев САЩ са притес­нени от случ­ващото се в Тур­ция и имат нужда от стабил­ност в Бъл­гария, а без ДПС стабил­ност не може да има.  „Доган напомня, че е ключов фак­тор и без него не може. Той не допусна зависимост на Бъл­гария от Тур­ция и не допусна ислямизация”, под­черта Рай­чев.

Премиерът: Бъл­гария няма да легализира никакъв вид дрога

Бъл­гария е сред най-добрите пар­т­ньори на САЩ и Европол в бор­бата срещу раз­п­рос­т­ранението на нар­котични вещес­тва, заяви Борисов пред бъл­гар­с­ките медии в Ню Йорк, където учас­тва в срещата на високо рав­нище „Глобален призив за дейс­т­вие за справяне с проб­лема с нар­котиците“, организирана по инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп. 

“Против съм легализация на как­вато и да е дрога, за смър­тно наказание за нар­котици в Европа не може да се говори. По-твърда от сега Бъл­гария не може и да бъде“. Това каза пред жур­налисти в Ню Йорк премиерът Бойко Борисов, предаде „Фокус“. По думите му страната ни е рекор­дьор по задър­жани син­тетични нар­котици, тонове хероин и хашиш.