Откриха телата на издирваните рибари в морето край Лозенец

Откриха телата на издирваните рибари в морето край Лозенец

Отк­рити са трупове на двама мъже в морето край Лозенец, като всички следи насоч­ват към това, че става въп­роса за издир­ваните двама рибари. Както е извес­тно, преди три дни лодка с двама рибари се обърна край нос Емине, припомня аген­ция КРОСС. Вчера операцията по издир­ването им бе прек­ратена заради лоши метеорологични условия. Издир­ваните са Петър Траянов и Васил Лечев. И двамата са от Свети Влас. Телата са отк­рити рано вчера сут­ринта и са изп­ратени за аутоп­сия в УМБАЛ-Бургас. Трагедията се разигра във водите на Черно море край мес­т­ността Бунар­джика. Тримата рибари тръг­ват от прис­танището на Св. Влас с риболовна лодка. Те са с плаваща мрежа за паламуд. Отп­равят се в посока Емине и се движат на не повече от 200 метра край брега. Около 21:00 ч. обаче излиза силно въл­нение, на места поривите на вятъра дос­тигат до 20 м/с.

Тримата правят опити да вдиг­нат мрежата, но тя се зап­лита във винта на лод­ката. В този момент Пенчо се зап­лита в мрежата и е пометен от урагана към дъното. Нямал е спасителна жилетка. Докато другите двама рибари правят опити да изтег­лят мрежата с тялото на приятеля си, лод­ката е преобър­ната от ураган­ния вятър. Другият рибар — Васил, също е погъл­нат от без­д­ната. Така оцелява само Митко Пешев, който е бил със спасителна жилетка.