Пациент в болница преби до смърт друг болен

Пациент в болница преби до смърт друг болен

Въз­рас­тен мъж, който е пациент на бол­ницата “Света Анна“ във Варна, е пребил тежко друг болен, съоб­щават от МВР в града. Пос­т­радалият е нас­танен в тежко със­тояние в реанимацията на здрав­ното заведение и се намира в клинична смърт. 89-годишният Димитър Ш е удрял 87-годишен, който е лежал в същата стая на бол­нич­ното заведение. Ударите са нанесени предимно в главата на пациента със стой­ката за сис­теми. Инциден­тът е станал около 03:00 часа, в неделя. Извър­шителят е задър­жан. Самият Димитър Ш. е бил опериран в отделението ден преди инцидента. По случая е образувано досъдебно произ­вод­с­тво за опит за убийс­тво. На този етап няма инфор­мация какво е предиз­викало агресията. Заради фак­тичес­ката и правна слож­ност на деянието Окръж­ната прокуратура е въз­ложила раз­с­лед­ването на следовател. Ще бъде наз­начена съдеб­ноп­сихиат­рична екс­пер­тиза на Димитър Ш., уточ­нява Нюз.бг.