Десетки дариха кръв за пострадала бременна жена

Десетки дариха кръв за пострадала бременна жена

Тя пострада тежко при верижна катастрофа

Десетки дариха кръв за пос­т­радала във верижна катас­т­рофа бременна жена. Масовата акция по кръводаряване се провежда в облас­т­ната бол­ница във Велико Тър­ново, предаде БГНЕС. Десетки отк­лик­наха на апела да помог­нат на бремен­ната жена, която пос­т­рада тежко при верижна катас­т­рофа в неделя край Ново село заедно със съп­руга си и още двама души. 47 души вчера дариха кръв. Днес отново се отзовават десетки доб­роволни кръводарители. Акцията е без­п­рецеден­тна за великотър­нов­с­ката бол­ница, посочи начал­никът на отделението по тран­с­фузионна хематология д-р Мариана Витанова пред БНР. „Това показва, че доб­рото у хората е живо и ние можем да раз­читаме на него. Хората се отзовават тогава, когато осезаемо виж­дат, че има нуж­даещ се, че имат реално въз­мож­ност да помог­нат“, каза тя.

Бол­ницата има нужда от кръв от всички групи. Кръводарители, отзовали се днес, споделиха, че след като научили за нуж­дата от кръв, вед­нага се отзовали. “Така е редно, защото в момента има нужда от кръв, което касае много човешки животи“, каза един от кръводарителите.