Волгин за лицемерието на елита: За Хашоги мълчание, за Скрипал - санкции

В свой кратък комен­тар за актуал­ните събития в социал­ната мрежа жур­налис­тът Петър Вол­гин написа: „Саудит­ска Арабия официално призна отговор­ността си за убийс­т­вото на дисидента Джамал Хашоги. Нещо обаче не виж­дам светов­ните лидери да са се въз­мутили особено силно. Да, има критики, има фрази от сорта на “Не са хубави тези работи“ и…това е. Тръмп, Мей, Юнкер, Гутереш, какво става? Защо е тази пред­паз­ливост? Хайде сега да си припом­ним реак­цията на “светов­ната демок­ратична общ­ност“ по повод “отравянето“ на Скрипалите. То не бе стон, то не бе рев, то не бяха зап­лахи. Гонеха се дип­ломати, налагаха се санкции.…И всеки, който не проявяваше усър­дие в под­к­репата на тази класическа фейк-новина, биваше обвиняван, че е “слуга на Кремъл“. Ето това е типич­ното лицемерие на “светов­ния демок­ратичен елит“, от който на все повече хора им се пов­дига”.