Гранична полицайка е ранена от колега

Гранична полицайка пос­т­рада на летище София. Инциден­тът е станал на Тер­минал 1 към 18:30 ч. в събота, съоб­щава Би Ти Ви. Полицай­ката е ранена от изс­т­рел на свой колега. Пред­полага се, че изс­т­релът е бил произ­веден по нев­нимание. Жената е уцелена в кит­ката. Линей­ката е прис­тиг­нала вед­нага и ранената е хос­питализирана във ВМА без опас­ност за живота. Раз­поредена е проверка заради с инцидента в служебно помещение на “Гранична полиция“ на летище София, съоб­щиха от прес­цен­търа на МВР. При почис­т­ване на служеб­ното оръжие граничен полицай е прос­т­релял по нев­нимание своята колежка в ръката. Изяс­няват се всички факти и обс­тоятел­с­тва около инцидента. По раз­пореж­дане на дирек­тора на ГД “Гранична полиция“ главен комисар Свет­лан Кичиков е започ­нала проверка по случая.