Родители съдят учители заради слаби оценки

Родители съдят учители заради слаби оценки

Родители, които не са съг­ласни с оцен­ките на децата си, съдят учителите, съобщи по „Нова телевизия” Юлиян Попов от КТ “Под­к­репа“. Такова дело имало в Русе. Родителят смятал, че пос­тавената оценка ще пов­лияе на балооб­разуването на детето му след 7 клас и затова се обър­нал към съда. Общо делата за лоши оценки били около 20 в цялата страна, комен­тира аген­ция КРОСС. Друго дело било заведено от родители, които не били съг­ласни с премес­т­ването на детето им в друго училище, въп­реки че пър­воначално дали раз­решение. Екс­пер­тът обаче не можа да каже какво ще стане, ако делото срещу лошата оценка бъде спечелено от родителя– дали детето ще бъде изпитано, или оцен­ката автоматично ще бъде повишена