И студът убива с безразличие

И студът убива с безразличие

Възрастни самотници си отидоха заради нечовешки условия и липса на грижи

Двама души починаха заради студа и липса на грижи в с. Бреница, община Кнежа, предаде Би Ти Ви. В пър­вия случай в дома си е намерен мър­тъв 80-годишен мъж, който е имал род­нини. По думите на мес­тни хора, старецът е изгорил дюшемето, нямал е ток. Във втория случай става дума за 85-годишна вдовица. Месец преди това ней­ният дом изгорял, а от притес­нение починал мъжът ѝ. След пожара въз­рас­т­ната жена се премес­тила в прис­т­ройка до къщата, но живяла в нечовешки условия и починала. Жената е била пог­ребана служебно, защото род­нини не били отк­рити. Опитите да бъде нас­танена в социален дом ударили на камък, обясни кметът Пламен Лъжов­ски. Там изис­к­ванията са жес­токи и се чака по четири-пет години, трябва да има голяма пен­сия или някакви имоти, предуп­реди той. Според Пав­лин Дош­манов­ски, който е сезирал Общин­с­кия съвет, инс­титуциите са проявили без­раз­личие. Ако стане нещо с животно, да видят, че се убива животно, ще дой­дат не знам колко организации, а това, че двама човека така си заминаха — не обръщат внимание, изп­лака той пред телевизията.