Цачева: Иванчева и Петрова са избрали софийския арест пред Сливенския затвор

Цачева: Иванчева и Петрова са избрали софийския арест пред Сливенския затвор

Десис­лава Иван­чева и Биляна Пет­рова сами са пожелали да са в софийс­кия арест, а не там където се полага да бъдат – в сливен­с­кия зат­вор, комен­тира вчера пред Би Ти Ви минис­търът на правосъдието Цецка Цачева. По повод условията, в килията, в която двете са нас­танени, минис­търът отбеляза, че едно от най-тежките места в софийс­кия зат­вор е ареста към него. Това са места за временно пребиваване, на лица които са арес­танти, това не е пос­тоянно помещение, не е общежитие и то трябва да отговаря на определени критерии. За тези критерии през пос­лед­ните 3 години Бъл­гария се приз­нава от Комитета против изтезанията, че отговаря на условията, припомни правосъд­ният минис­тър.

Тя посочи, че всеки, който не е доволен от условията, може да предяви иск в съда. Намаляват обаче осъдител­ните решения срещу дър­жавата в Страс­бург, отчет минис­търът на правосъдието. За края на годината в Минис­тер­с­т­вото на правосъдието няма да има бонуси, съобщи още минис­тър Цачева.