Възрастен въоръжен мъж е нахлул в сградата на президентството

Възрастен въоръжен мъж е нахлул в сградата на президентството

Въз­рас­тен мъж опита да влезе въоръжен в сградата 71-годишен мъж беше задър­жан при опит да влезе в сградата на президен­т­с­т­вото в понедел­ник вечерта. Той се дър­жал неп­рис­тойно и нас­тоявал за среща с президента, която обаче му била отказана, съоб­щиха още от прес­цен­търа на МВР. Мъжът сам съоб­щил пред унифор­мените, че носи пис­толет. Според „Нова телевизия” бил въоръжен с пис­толет с два пъл­нителя. Задър­жан е от служители на жан­дар­мерията при пун­к­товете за проверка на входа на “Дон­дуков“ 2. Ще пов­диг­нат ли обвинение на мъжа, нах­лул въоръжен в президен­т­с­т­вото и ще остане ли в ареста за 72 часа — отговорите на тези въп­роси трябва да станат ясни по-късно. Засега се знае, че е криминално проявен. Докол­кото е ясно, не е показал оръжието и не е зап­лаш­вал никого с него, но най-вероятно е показал такива намерения, комен­тира вът­реш­ният минис­тър Младен Маринов. Той съобщи, че арес­туваният е осъж­дан за неп­редумиш­лено убийс­тво, затова и по-рано оръжието му е било отнето. Оръжието е на съп­ругата му, стана ясно от думите на Маринов. В момента се проверява как се е сдобил с него и дали пис­толетът е съх­раняван правилно. По инфор­мация на „Нова телевизия” той се е дър­жал агресивно, а пис­толетът е незаконен. До момента обаче остава неясна причината да иска да влезе в сградата на президен­т­с­т­вото. По инфор­мация на Дарик радио мъжът е отведен за изяс­няване на случая в Първо районно управ­ление. Образувано е досъдебно произ­вод­с­тво, изяс­няват се всички обс­тоятел­с­тва по случая, уточ­няват от МВР.