Какво ни пожелаха политиците за Коледа

Здраве, любов, повече доб­рота — ни пожелаха за Коледа и управ­ляващи, и опозиция чрез профилите си в социал­ните мрежи. Ето селек­ция от чес­тит­ките на бъл­гар­с­ките политици, предос­тавена от Оф.нюз.бг. Премиерът Бойко Борисов пожела мир, любов и благоден­с­т­вие. В профила си във Фейс­бук той чес­тити Коледа. Бъдете здрави, обичани и щас­т­ливи. Пожелавам мир, любов и благоден­с­т­вие. Нека бъдем по-добри и смирени. Президен­тът Румен Радев пожела колед­ните праз­ници да донесат в домовете ни още повече топ­лина и любов. Нека сме здрави, щас­т­ливи и по-добри, за да творим по една малка доб­рина всеки ден – усмивка към непоз­нат, подадена ръка към непоз­нат или просто към човек в нужда. Пред­седателят на Народ­ното съб­рание Цвета Караян­чева пуб­ликува видеооб­ръщение в профила си във Фейс­бук с пожелание Рож­дес­тво да донесе само хубави емоции. „Бъдете щас­т­ливи и споделяйте щас­тието си!“ пожелава Караянчева.Посланието на пред­седателя на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов – в навечерието на най свет­лия семеен хрис­тиян­ски праз­ник Рож­дес­тво Хрис­тово, е хубаво да си припом­ним кои са най-важните неща в живота и да кажем на нашите най-близки колко дър­жим на тях. Пожелавам на всички магията на Коледа да изпълни душите на вашите семейс­тва с топ­лина, а хар­монията и любовта да не напус­кат домовете ви.

Лидерът на БСП Кор­нелия Нинова показа как приготвя трапезата за Бъдни вечер — в навечерието на един от най-светлите хрис­тиян­ски праз­ници нека пос­ветим вниманието и грижата си на семейс­т­вото и близ­ките хора. Пожелавам ви здраве, обич и уют в домовете и доб­рота в сър­цата. Пър­вата дама Десис­лава Радева чес­тити Коледа със след­ната пуб­ликация в профила си: Чес­тито Рож­дес­тво Хрис­тово! Вместо любимата ви коледна песен, пред­почетох да видите и чуете думите на актьора-титан Кевин Спейси в навечерието на тихата и свята нощ. Няма случайна дума и е извън всяко клише!

Пред­седателят на ДПС Мус­тафа Карадайъ пуб­ликува във Фейс­бук след­ното пос­лание – Скъпи братя и сес­три хрис­тияни, чес­тито Рож­дес­тво Хрис­тово и светли коледни праз­ници! С пожелания за мир и благоден­с­т­вие, здраве и уют в домовете, радост и единение за всички!