Иде сериозно застудяване, до минус 15 градуса през почивните дни, предупреждават синоптиците

Иде сериозно застудяване, до минус 15 градуса през почивните дни, предупреждават синоптиците

От днес в страната пред­с­тои сериозно зас­тудяване, което ще продължи в близ­ките десетина дни. Ще нах­луе арк­тически студ със силен вятър от север. Тем­пературите ще започ­нат да се понижават и днев­ните ще бъдат между 0 и 6 градуса, ще има и снеговалежи.

В петък зас­тудяването ще продължи, преваляванията ще отс­лаб­нат. Мак­симал­ните тем­ператури ще бъдат от минус 2 градуса в запад­ните райони до около 2 градуса над нулата на изток. Слаби превалявания от сняг се очак­ват в Западна и Южна Бъл­гария. Сут­реш­ните тем­ператури на места в Северна и Цен­т­рална Бъл­гария ще пад­нат до около минус 10 градуса.

През почив­ните дни ще бъде студено с отрицателни дневни и нощни тем­ператури, в Цен­т­рална Бъл­гария сут­реш­ните тем­ператури може да пад­нат до около минус 15 градуса.

И в недел­ния ден ще остане студено, със сут­решни тем­ператури между минус 15 и минус 5 градуса, и дневни между минус 2 и 4 градуса.

Новата сед­мица ще започне също със студено време, като се очак­ват превалявания от сняг в Западна и Северна Бъл­гария. Към средата на сед­мицата се очаква сут­реш­ните тем­ператури да се вдиг­нат до около минус 5 градуса, а днев­ните да дос­тиг­нат до около 56 градуса над нулата, раз­к­рива БНТ.