Корнелия Нинова: Цветанов плюс един апартамент, Дивотино- минус нивите на хората

Корнелия Нинова: Цветанов плюс един апартамент, Дивотино- минус нивите на хората

Ето това е власт и бизнес срещу народ, категорична е лидерката на БСП

Още днес Елена Йон­чева и народ­ните пред­с­тавители от региона — Станис­лав Владимиров и Любомир Бонев ще изис­кат цялата докумен­тация по случая с въг­ледобива в Дивотино от Минис­тер­с­тво на енер­гетиката, обяви пред­седателят на НС на БСП Кор­нелия Нинова на среща с жителите на село Дивотино. Тя заяви, че ако Христо Ковачки е нарушил договора за кон­цесия, ще се сезира прокуратурата тя да бъде прек­ратена. Трябва да се въз­с­танови всичко, които е унищожено и хората да получат ком­пен­сация. Цветанов заяви, че вече ще имаме Цветанов плюс. Може би плюс още един апар­тамент, а на хората от Дивотино минус нивите, от които се изх­ран­ват. Това е паралел­ната дър­жава на ГЕРБ Няма да оставим инс­титуциите, докато няма наказани и това нарушение не се прек­рати, категорична бе Нинова. Тя комен­тира, че кон­цесията на Ковачки е изтекла и две години той раз­работва мините, без да има право на това. По-късно кон­цесията е под­новена със задна дата на името на друга фирма. Очевидно към нея се добавят земи, които не влизат в договора. Ето това е власт и биз­нес срещу народ. В София е ГЕРБ и „Артекс“, тук е ГЕРБ и Ковачки. Това е моделът на десет години управ­ление на Борисов, категорична бе Нинова.

Защо дър­жавата вече трета година поз­волява да се рушат земедел­ски земи? Защо инс­титуциите не реагират? Чрез своето без­дейс­т­вие дър­жавата поз­волява да се унищожават земедел­ски земи и изяжда бъл­гар­с­кото село, предуп­реди водачът на лис­тата на БСП за изборите за ЕП Елена Йон­чева. Тя комен­тира, че случаят в Дивотино не е отделен, а част от процеса. Не за първи път дър­жавата и отделни политици пок­ровител­с­т­ват час­тни фирми в ущърб на интересите на хората и дър­жавата, каза още Елена Йон­чева.