Папа Франциск отслужи Света литургия с първо причастие на 250 деца в Раковски

Бог е нашият баща, Иисус е нашият брат, цър­к­вата е нашата майка и нашето семейс­тво. А ние всички сме приятели, ние сме братя, нашият закон е любовта, пов­таряха след папа Фран­циск стотици деца от цяла Бъл­гария по време на светата литур­гия в град Раков­ски. Папа Фран­циск отс­лужи света литур­гия с първо причас­тие на около 250 деца в цър­к­вата „Прес­вето сърце Исусово“ в града. Пър­вото причас­тие е едно от най-важните тайн­с­тва при католиците и е паметен ден за децата католици на около 810 години, като този път те имат честта то да се проведе в присъс­т­вието на главата на римокатоличес­ката цър­ква. Причас­тието премина под пес­нопенията на хор с оркес­тър от около 30 души. В чест на папа Фран­циск по-голямата част от пес­ните се изпъл­няват с бъл­гар­ски народни инс­т­рументи. Хорът изпълни и песен, която е писана специално за посещение на папата. Специално за служ­бата папа Фран­циск носи омофора, който му беше подарен от премиера Бойко Борисов. Литур­гията се излъчи на живо на големи екрани пред храма, за да може всички, които са се съб­рали отп­ред, да могат станат съп­ричас­тни с нея. Вие, скъпи деца, сте дошли тук от всяко кътче на тази Земя на розите, за да учас­т­вате в този чудесен праз­ник, който, сигурен съм, няма да заб­равите никога — ваша първа среща с Исус в Тайн­с­т­вото и Причас­тие.

С тези думи папа Фран­циск се обърна към над 240 деца в храма “Прес­вето сърце Исусово“, които приемаха пър­вото причас­тие. Този ритуал не същес­т­вува при правос­лав­ните, но е задъл­жителен за католиците, разяс­ниха богос­лови. По-рано папата премина през Раков­ски със своя папамобил, като в даден момент слезе сред хората и тръгна между тях на път към цър­к­вата “Прес­вето сърце Исусово“. Папа Фран­циск привет­с­тва и благос­лови всички. Светият отец поз­д­рави и благос­лови лекар­с­ката гил­дия в лицето на пред­седателя на Регионал­ния лекар­ски съюз д-р Георги Кръс­тев, който му подари иконата “Прес­вета Богородица Йерусалим­ска“.