Държавният глава изрази съболезнования на Владимир Путин по повод катастрофата на летище Шереметиево

Дър­жав­ният глава Румен Радев изп­рати днес съболез­нователно писмо на президента на Рус­ката федерация Владимир Путин по повод трагич­ния инцидент с път­нически самолет на летище Шереметиево, при който загинаха и бяха ранени десетки души.

Президен­тът Радев изразява най-искрени съболез­нования на близ­ките на загиналите и отп­равя пожелание за бър­зото въз­с­тановяване на ранените при катас­т­рофата. В този тежък момент мис­лите на бъл­гарите са с приятел­с­кия руски народ, се под­чер­тава в пис­мото на бъл­гар­с­кия дър­жавен глава.