Бойко Борисов: Харесвам папата, в разговорите си с него човек научава много

Пър­вата среща на папа Фран­циск на бъл­гар­ска земя беше с министър-председателя Бойко Борисов, припомня „Дарик радио”. Папата поощри това, което правим с мос­товете и магис­т­ралите и като се раз­деляхме каза, че магис­т­рали и мос­товете са свър­з­ващото и определящото и мира включително. Поз­д­рави ме за нап­равеното по време на нашето пред­седател­с­тво за Запад­ните Бал­кани, каза Борисов след срещата. Изк­лючително сим­волно нес­лучайно след тези три дни у нас ще отиде в Македония, под­черта премиерът.

Благодарих му за това, че всяка година бъл­гар­ска делегация, включително владика от нашия синод, е на 24 май във Ватикана, и това ще продължи. Те изк­лючително много почитат Светите братя Кирил и Методий. За пръв път той е чул “бъл­гар­ско“, когато баба му дала кисело мляко, затова и му подарихме именно този личен подарък — купичка кисело мляко, под­к­васена в нашия дър­жавен инс­титут, каза още Борисов. Изк­лючителна чест за мен е, че Негово светей­шес­тво Папа Фран­циск избра да служи Недел­ната света литур­гия в София с омофора, който му подарих по-рано, написа във Фейс­бук премиерът Бойко Борисов, който пуб­ликува и снимки от служ­бата на Светия отец. Това е най-масовото събитие по време на визитата му в Бъл­гария, под­черта премиерът. Припом­няме, че един от подаръците на премиера бе омофор – лента, сим­волизираща епис­коп­с­ката власт. Подаръкът на премиера впечат­лява с украсата си. В краищата му са извезани златни кръс­тове, а в гор­ната му част – образите на Свети Петър и Свети Павел. Благодаря на всички бъл­гари за раз­бирането и за въз­мож­ността да пос­рещна един от сим­волите на вярата за съв­ремен­ния свят — Негово Светей­шес­тво Папа Фран­циск. Борисов заяви също, че много харесва папата и при раз­говорите си с него винаги научава много.