Корнелия Нинова: Скоро Борисов ще е минало, важно е как ще построим бъдещето си

Корнелия Нинова: Скоро Борисов ще е минало, важно е как ще построим бъдещето си

Все повече хора виждат в БСП възможност за промяна, заяви лидерката на социалистите след подписването на споразумение с 12 партии и организации

Съв­сем скоро Борисов ще бъде минало – важ­ното е как бъл­гарите ще си под­редим нас­тоящето и бъдещето. Това каза лидерът на БСП Кор­нелия Нинова пред жур­налисти след като под­писа споразумение за взаимодейс­т­вие и под­к­репа с 12 политически и граж­дан­ски организации, предаде аген­ция „Фокус“.

Все повече хора ни под­к­репят и виж­дат в БСП гаран­ция и въз­мож­ност. Гаран­ция за справед­ливост, че ще се преборим за минимална европейска зап­лата и минимална европейска пен­сия. Че ще има европейска прокуратура, начело с гос­пожа Кьовеши, за да има и справед­ливо правосъдие. И въз­мож­ност -  за сваляне  на еднолич­ния режим Борисов и въз­с­тановяване на дър­жавата с условия за правене на биз­нес– без рекет; с  раз­витие на дър­жав­ното и общин­ско здравеопаз­ване; с образование , в което не се под­меня историята и тур­с­кото роб­с­тво е тур­ско роб­с­тво, а не мирно съжител­с­тво; със свобода за раз­лич­ното мнение, без страх за работата и децата. Обръщам се към всички: не се страхувайте и гласувайте.

Скоро Борисов ще бъде минало. Важно е ние, като бъл­гари, как ще си под­редим нас­тоящето и изг­радим бъдещето. Началото на тези процеси е 26 май, с номер 18 в интег­рал­ната бюлетина“, каза лидерът на БСП Кор­нелия Нинова. Това съоб­щиха от прес­цен­търа на пар­тията. 

Според нея трябва да се гаран­тира, че има свобода и да може хората да изразяват свобод­ното си мнение без тях. „Около това се обединяваме. За това под­пис­ваме споразумение“, каза тя и призова всички да не се страхуват и да гласуват.