ГЕРБ се запъна: И да загубим евроизборите, оставаме на власт

ГЕРБ се запъна: И да загубим евроизборите, оставаме на власт

ГЕРБ са с решение да си довър­шат ман­дата, какъвто и да е резул­татът от изборите — това пот­върди още вед­нъж в дек­ларация от пар­ламен­тар­ната трибуна след вакан­цията пред­седателят на ПГ на управ­ляващата пар­тия Даниела Дарит­кова.

ПГ на ГЕРБ не може и няма как да предаде хората, които са изб­рали това управ­ление, затова ще продъл­жим да изпъл­няваме прог­рамата си и след изборите на 26 май“, натърти Дарит­кова.

Така и депутатите от пар­тията зас­танаха зад думите на премиера Бойко Борисов, който преди дни заяви, че няма намерение “да хвърля кър­пата“, как­вото и да се случи на евровота.