Корнелия Нинова: Да ни е честит Денят на победата над хитлерофашизма!

Корнелия Нинова: Да ни е честит Денят на победата над хитлерофашизма!

Да ни е чес­тит Денят на победата над хит­лерофашизма. Прек­ланяме се пред паметта на милионите, загинали във Втората световна война. Пок­лон пред героите, дали живота си за свободата. Да е чес­тит и Денят на Европа. Двата праз­ника са свър­зани. Победата даде въз­мож­ност за обединена и мирна Европа. Нека споменът ни прави бдителни и неп­римирими към съв­ремен­ните прояви на фашизъм. Да пазим мира като най-висше благо за човечес­т­вото.

Това написа във фейс­бук лидерът на БСП Кор­нелия Нинова.