ЦИК показа списък със секциите за гласуване в чужбина за евровота

188 сек­ции за гласуване на европейс­ките избори ще бъдат отк­рити за бъл­гарите зад граница на 26 май 2019 г. Те са раз­положени в общо 64 дър­жави. Най-много са сек­циите в Гер­мания и Великоб­ритания — по 24. 13 сек­ции ще бъдат отк­рити в Гър­ция, 16 — в Испания, 10 — във Фран­ция. Сек­циите в САЩ са само 5. Освен в посол­с­т­вото във Вашин­г­тон, такива ще бъдат отк­рити в Ню Йорк (2), Чикаго, Лос Анджелис и Чикаго. В Тур­ция ще бъдат отворени 4 сек­ции — в Анкара, Одрин, Истан­бул и Бурса. В Авс­т­рия ще бъдат отк­рити 6 сек­ции. В Бел­гия те са 6 на общо 4 локации в 3 града. 4 от сек­циите са в Брюк­сел — в посол­с­т­вото и в Пос­тоян­ното пред­с­тавител­с­тво на РБ към ЕС. Заради малък брой подадени заяв­ление ЦИК реши, че няма да отваря сек­ции за гласуване в Пакис­тан, КНДР, Мон­голия, Етиопия, Нигерия, Индонезия, Виет­нам, Афганис­тан, Ирак, Либия, Йемен, Сирия, Палес­тина, Кувейт и Египет. За срав­нение, сек­циите на миналите евроиз­бори през 2014 година са били с 12 по-малко и в само 35 дър­жави, обявиха от ЦИК.