Петър Витанов и Иво Христов: ЕС трябва да се върне към изначалните си принципи

Петър Витанов и Иво Христов: ЕС трябва да се върне към изначалните си принципи

“Голямата битка за нас в момента е бит­ката за децата ни, за родителите ни, за работещите!“ Това заяви кан­дидатът за евродепутат от “БСП за Бъл­гария“ Петър Витанов по време на среща с общес­т­веността в Тър­говище. “Ние искаме да променим модела на управ­ление. В пос­лед­ните 10 години управ­ляващите не успяха да решат много от най-важните въп­роси на Бъл­гария — нито за образованието, нито за здравеопаз­ването, нито за доходите и пен­сиите на хората. Трябва да се спре дехуманизацията“, допълни той.

Иво Хрис­тов под­черта, че Европейс­кият съюз трябва да се върне към пър­воначал­ните си прин­ципи. По думите му ЕС не удов­лет­ворява европей­ците и е станал нераз­бираем за тях. Хрис­тов обясни, че изборите са важни, защото залозите пред бъл­гарите са два — национален и европейски.