Момчил Неков: Не можем да изградим европейски ценности, ако не помним историята си

Кан­дидатите за евродепутати от лис­тата на „БСП за Бъл­гария“ Крум Дон­чев, Мом­чил Неков и Цветелина Пен­кова почетоха паметта на загиналите воини, дали живота си в бит­ките за Освобож­дението на гр.Самоков. Те положиха цветя на памет­ника „Кръста“ в знак на приз­нател­ност. „На този ден Самоков чес­тва 141 години от Освобож­дението си. Всяка година, тук, на мяс­тото, където самоковци са пос­рещ­нали освободителите, отдаваме приз­нател­ност на воините, дали живота си в бит­ките за Освобож­дението на Самоков“, каза кан­дидатът за евродепутат от „БСП за Бъл­гария“ Крум Дон­чев. Той добави, че паметта към историята е това, което ни съх­ранява като народ и наш дълг е да отдаваме приз­нател­ност към тези, които са дали живота си, за да я има днес Бъл­гария. „Тогаваш­ният блян за свобода намира своето измерение днес. Свободни сме да избираме вярата си, меч­тите си, да живеем дос­тойно и да раз­полагаме с живота си. В името на паметта на загиналите и в името на бъл­гар­с­ката иден­тич­ност, нека съх­раним историята ни такава, как­вато е била в дейс­т­вител­ност, и я опазим от всякакви вмешател­с­тва“, призова Крум Дон­чев.

Крум Дон­чев каза още, че за него Самоков има специално място в сър­цето му: „Именно тук спечелих две от моите победи през 2008 г. и 2014г. За мен е чест да бъда тук, в памет на загиналите освободители и да споделя този момент с граж­даните на гр.Самоков“, сподели Дон­чев.

Много е важно да отдаваме почит на тези, които са се борили да бъдем ние днес свободни“, каза кан­дидатът за евродепутат от “БСП за Бъл­гария“ Мом­чил Неков на церемонията по чес­т­ването на 141 години от Освобож­дението на Самоков от тур­ско роб­с­тво. Той добави, че пос­тигането на една Европа, по-близка до бъл­гарите, става на първо място чрез поз­наване и съх­раняване на историята и кул­турата ни. „Не можем да изг­радим европейски цен­ности, ако не се уповаваме на великите бъл­гари и великите им пос­тъпки и ако не пом­ним историята си“, отбеляза Мом­чил Неков.