Корнелия Нинова: Възстановяване на България – започваме от производството

Корнелия Нинова: Възстановяване на България – започваме от производството

Първата социална стъпка е преизчисляване на всички пенсии, обяви лидерката на БСП

“Нека идем до всеки, който се страхува от управ­ляващите и му дадем кураж. 26 май е ключов ден хората да излязат и да изразят волята си свободно“. Това заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова във Враца, където заедно с водача на лис­тата на “БСП за Бъл­гария“ Елена Йон­чева се срещ­наха с граж­дани. По думите й въл­ната от недовол­с­тво, която залива Бъл­гария, и високата избирателна актив­ност могат да сложат началото на края на режима Борисов. “Питат ни, ако спечелите избори и управ­лявате– какво ще нап­равите раз­лично, откъде ще започ­нете? Наясно сме колко много проб­леми има в страната. Наясно сме, че не всичко може да се оправи вед­нага с магическа пръчка. Но знаем какво искаме да пос­тиг­нем и как да стане“, категорична бе тя. Според нея, за да има пари за силна социална политика, трябва икономика и произ­вод­с­тво. Нинова заяви, че много мерки ще помог­нат, но спеш­ните са две– първо, махане на политичес­кия и бюрок­ратичен рекет от мал­кия и среден биз­нес. “Гаран­тирам ви, че ще имате условия за спокойна работа. И втората е– мак­симално запуш­ване на каналите, през които се краде национален ресурс“, заяви тя. По думите й оттам нататък едно от пър­вите неща е да помог­нем на онези един милион и половина души, които живеят под прага на бед­ност. Тя наб­легна, че това са пен­сионерите и младите работещи семейс­тва с деца. “За пен­сионерите — преиз­чис­ляване на всички пен­сии. БСП е един­с­т­вената пар­тия, която го е правила. Ще го нап­равим отново. За младите– еднок­ратна помощ от 6000 лева за второ и трето дете на тези, които са работили и са си плащали осигуров­ките“, каза тя. Нинова допълни, че това са спешни мерки, но ни чака и много работа за дър­жав­ното и общин­ско здравеопаз­ване, за образование, обвър­зано с икономиката, за земеделие на дреб­ните фер­мери и най-вече за вър­ховен­с­тво на закона за всички еднакво. “Това може да започне на 26 май с победа на БСП. Но една пар­тия сама няма да се справи, ако народът не я под­к­репи. Затова се обръщам към всеки, който иска справед­ливост сега. Под­к­репете БСП като един­с­т­вената пар­тия, която на тези избори може да победи ГЕРБ и да започ­нем заедно да въз­с­тановяваме Бъл­гария след пог­рома, оставен от тях“, зак­лючи Кор­нелия Нинова.