12 досъдебни производства води прокуратурата за евроизборите

12 досъдебни производства води прокуратурата за евроизборите

12 досъдебни произ­вод­с­тва са заведени от прокуратурата към момента във връзка с евроиз­борите. Нарушенията не са драс­тични, комен­тира глав­ният прокурор Сотир Цацаров, който гласува в плов­див­с­кото основно училище “Д-р Петър Берон“. На пред­ход­ните избори за ЕП, сиг­налите са били над 500. Според Цацаров, евровота протича нор­мално и във всеки град има дежурни прокурори, които са готови да реагират при евен­туални нарушения. Гласувах за по-различна Европа, а не за бюрок­ратична Европа. Гласувах за Европа на европейс­ките столици и за ней­ните граж­дани. За Европа, която е по-отговорна за соб­с­т­вената си вът­решна сигур­ност и антитероризъм, комен­тира Цацаров. Във връзка със заб­раната, медии да пуб­ликуват екзит-полове на своите социални страници той обясни, че това е законова раз­поредба, но според него, пуб­ликуването на меж­динни данни в избор­ния ден не би пов­лияло на хората, защото те подобно на него са определили за кого да дадат гласа си.

В социал­ните мрежи и сега могат да се видят прог­нози във вид на кулинарни рецепти, прог­рами и други, припомни глав­ният прокурор.