Десислава Иванчева с повече гласове от АБВ, НФСБ, „Атака” и бившето НДСВ

Десислава Иванчева с повече гласове от АБВ, НФСБ, „Атака” и бившето НДСВ

58 301 души не са харесали нито един от 318-те кан­дидати за евродепутати и са изб­рали опцията “Не под­к­репям никого” в бюлетината. Това е сед­мото място в резул­татите.

Групата “Не под­к­репям никого” изп­реварва бив­шата кметица на столич­ния район “Младост” Десис­лава Иван­чева.

За осъдената на първа инс­тан­ция кан­дидатка са гласували 29 363 души. Любопит­ното е, че в област Кър­джали Иван­чева има повече гласове от “Коалиция за Бъл­гария” — за нея са гласували 159 души, а за фор­мацията, в която е АБВ133-ма.

Солиден резул­тат вади и друг независим кан­дидат — бив­шият депутат от “Атака” и нас­тоящ ТВ водещ доцен­т­нът по политология Минчо Хрис­тов е взел 22 020 гласа. Самата “Атака” има едва 20 хил. гласа (1,08%). А бив­шият вицеп­ремиер Валери Симеонов и неговият НФСБ21 347.

Някогаш­ните царисти са взели приб­лизително кол­кото нас­тоящите пар­т­ньори в управ­лението — коалиция “Път на младите”, в която са НДСВ и “Новото време”, има 20 602 гласа, или 1,11%.

“Коалиция за Бъл­гария” около АБВ взема 16 096 гласа (0,87%). 0,36%, или 6768 гласа, е резул­татът на ДОСТ на Лютви Мес­тан.

Бив­шият военен минис­тър в кабинета “Борисов 2” Николай Нен­чев, който беше независим кан­дидат, е взел 4107 гласа.

В дъното на класацията се нарежда коалиция “Въз­ход”, в която влиза пар­тията на бив­шия кмет на София Стефан Софиян­ски — “Съюз на свобод­ните демок­рати”. За нея са гласували едва 1777 души, или 0,10%.

По-напред е дори арес­туваната биз­нес­дама Евгения Банева, която водеше лис­тата на “Бъл­гар­ско национално обединение”. Дни преди вота те се раз­г­раничиха от водач­ката си арес­тан­тка, но така или иначе лис­тата с нея начело е взела 2232 гласа.

След тях с 0,13%, или 2325 гласа, е пар­тия “Пряка демок­рация”.