Беглецът Стоян Зайков се самоуби след триседмично издирване

Беглецът Стоян Зайков се самоуби след триседмично издирване

Това се случи след престрелка с полицията в района на Костенец

След 20 дни издир­ване заподоз­реният за двойно убийс­тво Стоян Зай­ков се е самоуби в сряда вечерта след прес­т­релка с полицията в района на Кос­тенец, съобщи Би Ти ви. Издир­ваният Зай­ков бил забелязан близо до завода за акумулатори в Долна баня от сек­ретен пост на Гранична полиция. Засичането на лицето беше по способ, който се изпол­зва в гориста мес­т­ност. Тези добри прак­тики, които прилагаме на българо-турска граница, също дадоха резул­тат по отк­риването, уточни Деян Мол­лов от Гранична полиция в Елхово. След засичането му полицията обг­ражда района и свива обръча около бег­леца. При опит да бъде задър­жан е отк­рил огън срещу колегите. Те са отговорили, но по-скоро с предуп­редителна стрелба, тъй като такива са инс­т­рук­циите и трябва да ги, обясни вът­реш­ният минис­тър Младен Маринов. От това, което му е док­лад­вано и от щаба било очевидно, че спрямо него не е упот­ребявано оръжие или как­вато и да било физическа, категоричен беше Николай Спасов, дирек­тор полицията за София-област. По пър­воначални данни Зай­ков се е прос­т­релял в областта на сър­цето със самоделна пушка.Прокуратурата ще трябва да изясни всички факти около смъртта му.Очаква се по домовете си да се приберат близ­ките на жер­т­вите на Зай­ков, които бяха изведени от района и до вчера живяха под строга охрана.