Борисов предложил премиера на Хърватия за председател на ЕК

Борисов предложил премиера на Хърватия за председател на ЕК

Премиерът все пак коментира в Брюксел, че по-подходящ от Кристалина Георгиева за председател на ЕК няма

Пред­ложих премиера на Хър­ват­ска Анд­рей Плен­кович за пред­седател на Европейс­ката комисия, заяви премиерът Бойко Борисов в Брюк­сел след третия ден от извън­ред­ната среща на лидерите на страните членки на ЕС. Премиерът Борисов комен­тира пред жур­налисти в Брюк­сел, че по-подходящ от Крис­талина Геор­гиева за пред­седател на Европейс­ката комисия няма. С опит, знания и умения. Крис­талина е изк­лючително под­гот­вена, трябва да се намерят дос­татъчно гласове да я под­к­репят. Би било изк­лючително прес­тижно за Бъл­гария да вземе този пост, под­черта министър-председателят, цитиран от „Дарик радио”. Той обаче отбеляза, че колегите му са били против Геор­гиева, тъй като нав­ремето тя напусна поста си, но въп­реки това той под­черта, че по-подходяща от нея няма. Без­с­порно по-подходящ кан­дидат от нея като опит, знания и умения няма, категоричен е министър-председателят, цитиран от Нюз.бг. Премиерът под­черта, че лидерите демон­с­т­рират висша степен на проз­рач­ност през третия ден от преговорите и се надява да стиг­нат скоро до обединение и да се вземе решение. Вече дос­татъчно ни се подиг­рават, под­черта Борисов. Припом­няме, че преди ден той изк­лючи Крис­талина Геор­гиева за пред­седател на Европейс­кия съвет. Преди това дип­ломатически източ­ници съоб­щиха пред “Рой­терс“, че Крис­талина Геор­гиева е водещ кан­дидат за пред­седател на Европейс­кия съвет. Франс Тимер­манс се спряга за пред­седател на Европейс­ката комисия, а Ман­ф­ред Вебер — пред­седател на Европейс­кия пар­ламент, комен­тира още Нюз.бг.