Весела Лечева: Залогът за местните избори е промяна на феодалния модел на управление на общините

Весела Лечева: Залогът за местните избори е промяна на феодалния модел на управление на общините

Без­поч­вени са обвиненията за авторитаризъм от страна на Нинова, категорична беше зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Весела Лечева по БНТ. Лечева бе изб­рана за част от изпъл­нител­ното бюро на БСП, от което Валери Жаб­лянов бе отс­т­ранен. БСП пред­лага алтер­натива на управ­лението на Бъл­гария, категорична е зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“. Залогът за мес­т­ните избори е промяна на модела на управ­ление. Не искаме на всяка цена да сме на власт, а да се премахне феодализма по общините, раз­кри Лечева.