Депутатите гледат на второ четене промените в Изборния кодекс

Депутатите гледат на второ четене промените в Изборния кодекс

Пар­ламен­тар­ната правна комисия ще гледа на второ четене промените в Избор­ния кодекс. Окон­чател­ните изменения трябва да станат факт през тази сед­мица, комен­тира Би Ти Ви. Депутатите решиха на първо четене да отпадне машин­ното гласуване на пар­ламен­тарни и мес­тни избори. Мотивите на управ­ляващите са, че гласуването с машина е рис­ково, сложно и струва 59 лв. на глас срещу 77 стотинки с хар­тиена бюлетина. Депутатите обаче пред­лагат още изменение в избор­ното законодател­с­тво — селата с 200 души население да си избират кмет. В момента прагът е 350 души. Друго пред­ложение за промяна е на ДПС те нас­тояват правител­с­т­вото да купи, а не да наема машини за гласуване за президен­т­ски и европейски избори.