Корнелия Нинова: Борбата за справедливост и по-добър живот е актуална и днес

Корнелия Нинова: Борбата за справедливост и по-добър живот е актуална и днес

Бор­бата на Никола Вап­царов за справед­ливост и по-добър живот е актуална и днес. Това каза лидерът на БСП Кор­нелия Нинова пред жур­налисти след въз­поменател­ната церемония по повод 77-ата годиш­нина от гибелта на поета Никола Вап­царов, предаде “Фокус“. 

“Бор­бата му за справед­ливост, за по-добър живот, за народа, на който, както казва, остава верен док­рай. Тя е актуална и съв­ременна, както и бор­бата с фашизма. Днес има прояви и в Бъл­гария, и по света на фашизъм. Трябва всички да бъдем много бдителни и да не допус­каме неговото връщане. Така че Вап­царов е актуален и винаги ще бъде. Вечен е“, допълни още лидерът на БСП.

Страшно звучи, че в съв­ременна европейска Бъл­гария отново трябва да се противопос­тавяме на нас­тъп­ването на фашизма, заради което Вап­царов и другарите му платиха с живота си”, каза лидерът на БСП — София Калоян Пар­гов по време на въз­поменател­ния митинг-поклонение. “На този ден стана традиция да се събираме тук на Гар­низон­ното стрел­бище, за да почетем паметта на големия поет и антифашист Никола Вап­царов и неговите съмиш­леници Антон Попов, Антон Иванов, Атанас Романов, Георги Мин­чев и Петър Бог­данов. На 1 юни същата година – 1942-ра, е раз­с­т­релян на това място ген. Владимир Заимов. Тук са изпъл­нени смър­т­ните присъди на Цвятко Радой­нов и неговите другари, 25 дни след това”, припомни Пар­гов и допълни, че мяс­тото, на което те са убити заради своята антифашис­тка дей­ност, днес цинично се нарича Музей на национал­ното помирение. “Там, където с кур­шуми, следите, от които още стоят, е прекъс­нат насил­с­т­вено тех­ният живот, не може да бъде място за помирение. То е черен сим­вол на раз­п­равата със съп­ротивата в Бъл­гария срещу хит­лерофашизма”, заяви пред­седателят на БСП – София. 

“Прос­тете ми, но днес няма да говоря за погубения световно значим талант на Вап­царов”, каза Пар­гов и цитира поета: “Не сега не отива поезия — и да искаш не мож я изпя”. 

77 години по-късно, в края на второто десетилетия на 21-ви век в Бъл­гария, в София отново се прави опит да се въз­родят фашис­тки прояви, харак­терни за 40-те години на миналия век в нацис­тка Гер­мания. На 1 сеп­тем­ври, денят, в който човечес­т­вото ще отбележи 80-ата годиш­нина от началото на Втората световна война, шепа неолиберали планират да пос­тавят пречупени звезди на знакови места в София, сред които Президен­т­с­т­вото и сградата, на която с големи букви пише Народно съб­рание. При това с благос­ловията на Столична община”, посочи Калоян Пар­гов. Той припомни, че датата 1 сеп­тем­ври е свър­зана и с друг зловещ период — през 1941 г. в Гер­мания влиза в сила правил­ник, който фик­сира обоз­начаването на евреите със звезди. “Аналогията е явна”, категоричен бе Пар­гов.