Социалист: Властта не реагира адекватно на хакерската атака срещу НАП

Случаят с хакер­с­ката атака срещу Приход­ната аген­ция не обрасна с кон­с­пиратив­ност от само себе си – това се случи благодарение на дейс­т­вията на управ­ляващите до момента. Още в пър­вия ден след пробива зам.-министърът на вът­реш­ните работи обвини чужда дър­жава и дори изложи мотив – покуп­ката на нови бойни самолети“. Това заяви пред БНР Явор Божан­ков от БСП, който е член на времен­ната анкетна комисия, която проучва фак­тите около теча на инфор­мация от масивите на НАП.

По-късно обвиниха 20-годишния хакер, след това се появи и политически сценарий – че политическа сила стои зад тази атака, а след това се появиха и други мотиви, като нак­рая се стигна до тезата за кибер­тероризъм“, припомни депутатът в предаването „Преди всички“ на прог­рама „Хоризонт“.

Този случай заради неяс­ните раз­нопосочни сиг­нали, които властта изп­раща, абсолютно несъс­тоятелни тези от самото начало, обърка хората и внесе допъл­нителна несигур­ност“, под­черта той.

Според Божан­ков анкет­ната комисия ще има труд­ната ситуация в една ситуация на абсолютно нес­покойс­т­вие с основание от страна на граж­даните да внесе спокойс­т­вие и яснота и да даде отговори на много въп­роси.

В същото време той изрази опасения, че в хода на раз­с­лед­ването на кибератаката към това прес­тъп­ление може да бъдат „пришити хора и да станат обект на реп­ресия“, като припомни, че към кон­с­пиратив­ните теории се появи определена „раз­с­лед­ваща медия“.

Той отбеляза още, че изказ­ването на шеф­ката на НАП Галя Димит­рова, че е взела „тежко решение да не прек­рати отпус­ката си му е проз­вучало като май­тап“.

До пос­ледно се надявах, че това е фал­шива новина или някаква шега. Явно такова е отношението на част от админис­т­рацията към тол­кова важна тема“.