Социалисти почетоха убити партизани в Кюстендилско

Социалисти почетоха убити партизани в Кюстендилско

При полицейска засада, която прерас­тва в над с. Злогош, Кюс­тен­дил­ско, на 3 август 1944 г. обк­ръжени загиват пар­тизаните Емил Шекер­джийски, Стоян Лудев, Стоян Стоименов и Крум Зарев. Героич­ният им под­виг от преди 75 години бе отбелязан с митинг и полагане на венци и цветя на лоб­ните места в мес­т­ността „Черенец“ и на памет­ника на пар­тизаните от Кюс­тен­дил­с­кия отряд „Драговищица“ в мес­т­ността „Полетин­ски камък“. Сред присъс­т­ващите бяха синът Стефан и внуците на Емил Шекер­джийски, пар­тизанинът от Кюс­тен­дил­с­кия пар­тизан­ски отряд Тодор Гогов, пред­с­тавители на БСП, КПБ и БАС, на НЧ „Емил Шекерджийски-1919“ и на еврейс­ката общ­ност в София, кметът на Трек­ляно и много жители общината, Кюс­тен­дил и Дуп­ница. Привет­с­т­вие към учас­т­ниците във въз­поменател­ното тър­жес­тво изп­рати Кор­нелия Нинова, пред­седател на НС на БСП.