Корнелия Нинова: От „дипломати” като Бойко Борисов страда България

Корнелия Нинова: От „дипломати” като Бойко Борисов страда България

Внушението, че Борисов е най-големият дип­ломат на Бал­каните беше опровер­гано от думите и дейс­т­вата на самия Борисов. Това написа лидерът на БСП Кор­нелия Нинова в профила си във “Фейс­бук“.

“Лесно се гради фал­шив образ, когато имаш комен­татори и медии под ръка. Но именно защото е фал­шив, този образ може много бързо да бъде сринат. Внушението, че правител­с­т­вото води успешна вън­шна политика, а Борисов е най-големият дип­ломат на Бал­каните беше опровер­гано от думите и дейс­т­вията на самия Борисов“, написа Кор­нелия Нинова. По думите й министър-председателят е вкарал дър­жавата ни в дип­ломатически скан­дал със Сър­бия за Косово, със Северна Македония, наричайки президента и премиера север­номакедонци, а сега и с Румъния, обвинявайки румън­с­ките туристи за преносители на чумата.

“Жал­кото е, че от такива “дип­ломати“ страда Бъл­гария и бъл­гарите. Присъединяването на Запад­ните Бал­кани към ЕС е един от най-силните приоритети, които имахме по време на пред­седател­с­т­вото на Съвета на ЕС. Реализацията му изис­ква доб­росъсед­ски отношения. Уви. Дип­ломацията е тънка работа и не е за всеки“, пише лидерът на БСП.

В Букурещ са разочаровани от премиера

Ние изразяваме нашето разочарование от твър­дението на бъл­гар­с­кия премиер Бойко Борисов за турис­тите от нашата страна, заяви румън­с­кото вън­шно минис­тер­с­тво в Twitter.

ЗЕМЯ припомня, че Борисов в петък обяви, че е сигурен, че румън­с­ките туристи са внесли в страната африкан­с­ката чума по свинете. Румън­с­ките власти пишат: “Ние искаме да напом­ним на министър-председателя в София, че турис­тите от нашата страна имат значителен принос към брут­ния вът­решен продукт (БВП) на южната ни съседка“, пише още в позицията на дип­ломатичес­ката цен­т­рала на Румъния.