Евродепутат от ДПС дари детска площадка на село Лъвино

Европа трябва да бъде в малките населени места, заяви Илхан Кючук

Нова дет­ска площадка в село Лъвино откри евродепутатът Илхан Кючюк вчера.

Съоръжението в община Исперих е дарение от пред­с­тавителя на Обнови Европа/ДПС. На мяс­тото на старата площадка бяха пос­тавени нови пейки, пър­залка тип спирала, клатушка за децата, както и вър­тележка. В новото място за игра Кючюк дари още люлки, както и безопасни за най-малките деца съоръжения. 

По-малко от три месеца след европейс­ките избори ние демон­с­т­рираме как Европа трябва да бъде в мал­ките населени места. Ще продъл­жим да работим с ясен план, ясно поети ангажименти, които да бъдат изпъл­нени във въз­можно най-кратки срокове“, заяви Илхан Кючюк по време на отк­риването. На събитието, което бе истин­ски праз­ник за децата в общината, присъс­т­ваха зам.-председателят на ДПС г-н Ахмед Ахмедов, облас­т­ният пред­седател на ДПС Раз­г­рад г-н Сев­гин Шукри, общин­с­кият пред­седател на ДПС Исперих г-н Бел­гин Шукри, народ­ните пред­с­тавители от ДПС д-р Хасан Адемов и Ихсан Хаккъ, облас­т­ният пред­седател на Младежко ДПС г-н Ариф Ахмед, общин­с­кият пред­седател на Младежко ДПС Исперих г-н Фик­рет Хамид, мес­т­ният и общин­с­кият пар­тиен актив на ДПС, както и жителите на селото.