Проф. Близнашки: Концепцията на кандидата за главен прокурор е приятна изненада

Проф. Близнашки: Концепцията на кандидата за главен прокурор е приятна изненада

Кон­цеп­цията на Гешев беше много приятна изненада и не нав­лиза в мин­ното поле на политиката. Ако трябва да я харак­теризирам с две думи, те са реализъм и праг­матизъм. Така си пред­с­тавям начина, по който трябва да се държи глав­ният прокурор. Тази кон­цеп­ция стъпва на закона, а глав­ният прокурор е човек на закона”. Това заяви бив­шият служебен премиер и извес­тен кон­с­титуционалист проф. Георги Близ­нашки по повод кон­цеп­цията за работата на прокуратурата в след­ващите години, внесена във Вис­шия съдебен съвет (стр. 7).

Според проф. Близ­нашки не трябва да се допуска повече док­ладите на мониторинга, който ни беше наложен преди 12 години от Евросъюза, да водят до вът­решни нарушения.

“Едни от най-добрите моменти в кон­цеп­цията са свър­зани с това как да се стигне до изоб­личаване на хората, които се занимават с организирана прес­тъп­ност, коруп­ционни прак­тики и др.“, комен­тира още проф. Близ­нашки пред Нова телевизия.