Политолог: „Фолксваген” ли? Живеем в цветни картинки

Аз не съм човек, който не би се рад­вал на бъл­гар­с­ките успехи, но на този етап има просто красиво говорене, а ние сме свик­нали на това. 

Така комен­тира по БНР визитата на премиера Бойко Борисов в Тур­к­менис­тан доц. Вален­тин Вацев, преподавател по геополитика в Европейс­кия колеж в Плов­див. 

По повод обявения от премиера небивал износ, Вацев посочи, че „би било друго да ни бяха казали какво са произ­вели бъл­гар­с­ките произ­водители за 28 милиарда, че да го изнесат“. 

На въп­рос дали имаме неизиг­рани козове, с които да спечелим инвес­тицията на „Фол­к­с­ваген“ на наша територия, доц. Вацев отговори: 

Съм­нявам се. Тур­ция е без­к­райно по-благоприятна зона за инвес­тиране от Бъл­гария – заради политичес­кия климат, инвес­тицион­ния климат, кул­турен климат, липса на европейски ограничители и регулатори. Бъл­гария не е добро място за инвес­тиране, но нищо не ни пречи да си рисуваме цвет­ните кар­тинки и да живеем в тях… Апелирам към здрав реализъм. В пропаган­дата не се живее“. 

Истина е, че работ­ната ни ръка е евтина, но, за съжаление, тя вече не е така добре квалифицирана, обърна внимание Вацев. 

Общата правна, законова среда, общата регулаторна среда не е особено изгодна за инвес­титори като „Фол­к­с­ваген“, смята Вацев. И обръща внимание, че гер­ман­с­кият автомобилен кон­церн не случайно инвес­тира извън ЕС, има огромни негови вложения в Китай, нап­ример. 

Апелирам за обик­новен здрав реализъм. В пропаганда не се живее, живее се в суровата реал­ност“, каза доц. Вацев.

Вой­ната срещу чумата по свинете ще доведе до повишаване цената на свин­с­кото и ще се отрази на мес­т­ните избори, категоричен е анализаторът.

Доц. Вален­тин Вацев комен­тира и явленията във вът­реш­ната ни политика, като заявеното желание на Слави Трифонов да учреди пар­тия. „Истин­с­кият проб­лем е, че когато побеж­дава един шоумен, там отзад, в тъм­ното, винаги има някой олигарх. В Украйна това е Коломойски. Интересува ме кой бъл­гар­ски олигарх ще инвес­тира лично и пряко в Слави Трифонов. Нито един талан­т­лив шоумен не може да учас­тва в политиката само с ресурса си на тъл­пата“, каза той.