Валери Симеонов отново намекна за „патриотичен развод” с ГЕРБ

Валери Симеонов отново намекна за „патриотичен развод” с ГЕРБ

Лидерът на НФСБ е имал среща с Цветан Цветанов, очерта положение на тежка политико-икономическа криза

Лидерът на НФСБ Валери Симеонов на чес­т­ванията по повод 116-ата годиш­нина от избух­ването на Илинденско-преображенското въс­тание намекна, че е много вероятно да се раз­делят с ГЕРБ, ако големият коалиционен пар­т­ньор не промени прин­ципите си на правене на политика, пише “Флаг­ман“.

Валери Симеонов започна раз­говора с думите, че на фес­тивала в Жеравна, се е срещ­нал с дос­корош­ния втори човек в ГЕРБ Цветан Цветанов, но не пожела да кон­к­ретизира какво точно са говорили.

Ще имаме Коалиционен съвет с Красимир Каракачанов и смятам, че пред­с­тоят доста сериозни промени в отношенията ни с ГЕРБ, тъй като дър­жавата не върви в правилна посока. Намираме се в икономическо-политическа криза. На първо място — със­тояние на бъл­гар­с­ката енер­гетика. Още не е решен проб­лемът с високите цени на тока, вслед­с­т­вие на бор­совите спекулации.“

По думите му на фер­мерите бил нанесен смър­тоносен удар с мер­ките за африкан­ска чума: „Доживяхме до момента на пълно унищожаване на бъл­гар­с­кото свиневъд­с­тво! Чес­тито! Загубихме 2 млрд.лева“, допълни Симеонов. 

Третият удар за бъл­гар­с­ката икономика бил в сек­тор „Туризъм“, който бил тотално съсипан, смята Симеонов.

Плажовете на Бъл­гария са оглоз­гани от мут­рите като кочан варена царевица. Изгонихме си и бъл­гар­с­ките туристи и ще става все по-зле“, предуп­реди лидерът на НФСБ. Валери Симеонов пов­дигна и темата за прог­рамата „Плод и мляко“ – социален инс­т­румент за здравос­ловно хранене в училищата, финан­сиран от ЕС. По думите му от сеп­тем­ври в училищата нямало да се получава нито мляко, нито каш­кавал, защото „фирми на ГЕРБ бяха натъп­кани да поемат всички поръчки на училищата“.

Интересно какъв ще е резул­татът на мес­т­ните избори от смесените райони, където Цветан Цветанов беше пробил със съз­даването на силни организации на ГЕРБ. Тежко и горко на тези хора!“, комен­тира Симеонов. На репор­тер­ски въп­рос: Означава ли това, че Цветан Цветанов ще помага на НФСБ, или ще прави соб­с­т­вена пар­тия, Симеонов отсече: „Попитайте го него, не мога да говоря от негово име“.

При всички положения Валери Симеонов намекна, че пред­с­тоят сериозни промени в отношенията на мал­кия коалиционен пар­т­ньор с ГЕРБ.