Стефан Данаилов е приет в болница, ЗЕМЯ му желае бързо възстановяване

“Току-що раз­говарях с Ламбо, който е пос­тъпил днес в Бур­гас­ката бол­ница. Написаното за здравос­лов­ното му със­тояние е преувеличено. Той е кон­так­тен и ми обясни, че е счупил става при падане. Пред­с­тои му операция, вземаме всички необ­ходими мерки.“

Това написа във фейс­бук лидерът на БСП Кор­нелия Нинова по повод инфор­мациите, че заместник-председателят на БСП и обичан от поколения бъл­гари актьор от киното и театъра е приет по спеш­ност в трав­матологич­ното отделение в Бур­гас.


ЗЕМЯ пожелава на големия бъл­гар­ски актьор и уважаван политик Стефан Данаилов бързо въз­с­тановяване, сила и смелост да продължи нап­ред с твор­чес­ките и общес­т­вените си мисии.