Голям Стефан Данаилов показва мъжество и чувство за хумор преди сложната операция

Голям Стефан Данаилов показва мъжество и чувство за хумор преди сложната операция

Стефан Данаилов е в добро със­тояние. Това заяви дирек­торът на МБАЛ Бур­гас­мед Стоил Апос­толов в ефира на Нова телевизия.

76-годишният актьор и първи зам.-председател на БСП беше приет в ортопедич­ното отделение на лечеб­ното заведение в понедел­ник. Той е със счуп­ване на бед­рена шийка. Инциден­тът с леген­дата на бъл­гар­с­кото кино и театър е станал в неделя в апар­тамента му в Примор­ско.

“Инциден­тът е плод на случайно под­х­лъз­ване не е нещо фатално“, твър­дят негови близки. 

“Със­тоянието му е стабилно, без промяна в показателите му от вчераш­ния ден“, каза дирек­торът на бур­гас­ката бол­ница. 

“Ще се избере най-подходящият момент за операцията. Със­тоянието му, пак пов­тарям, не налага спеш­ност“, каза още Апос­толов. 

“Със­тоянието му за положението, в което се намира и диаг­нозата му, е добро. Има даже чув­с­тво за хумор“, заяви дирек­торът.  “Чакат го рехабилитации. Надявам се да се въз­с­танови бързо“, завърши лекарят.

Синът на Стефан Данаилов — Росен Цан­ков, също комен­тира със­тоянието на артиста: “Говорих с него вечерта, когато се случи това. Той е в много добра кон­диция. Той е със страхотен дух. Четох доста спекулации, но искам да се знае, че всичко е наред“, каза Цан­ков.

“Мисля, че операцията ще е в Бур­гас. Стефан това е решил, а щом той го е решил, трудно човек може да му пов­лияе. Щом той си е намерил екипа и бол­ницата, на която раз­чита, значи всичко е наред“, добави той. 

Племен­ницата му Росица Данаилова, която неот­лъчно е до него, каза, че “къс­метът му сработи и този път.“

“По молба на Мас­търа съоб­щавам на целокуп­ния бъл­гар­ски народ, че той е добре, не е в тежко със­тояние. Чув­с­тва се добре. Каза че е ранен пар­тизанин — така да го приемаме“, под­черта Обреш­кова.