БСП към премиера: Асфалт не се яде, но се краде

БСП към премиера: Асфалт не се яде, но се краде

Премиерът изг­лежда много нер­вен и обречен за София – по-спокойно, пил­ците се броят на есен. Това каза лидерът на БСП Кор­нелия Нинова по време на прес­кон­ферен­ция, предаде „Фокус“. „Искам да комен­тирам думите на премиера, който изг­лежда много нер­вен и звучи много обречен за София днес. По-спокойно да му кажа. Кам­панията е още на старта, ще тряб­ват още сили до края на кам­панията, да си ги запази. Пил­ците се броят на есен. Премиерът тича доста пред вятъра. Ние още не сме обявили кан­дидат за София, още не сме приели плат­фор­мата си за София, а той вече ни определи като популисти, без да знае какво пред­лагаме и като едни хора, които ще правят подла кам­пания в София. Искам да припомня на Борисов, че тези думи сме ги чували, че не му се свър­шиха добра работа в едни други избори, които загуби катас­т­рофално, със същите упреци към БСП“, под­черта Нинова. Тя призова премиерът да си гледа своите дела. „Асфалт не се яде, но се краде. Това каза заместник-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Георги Свилен­ски по време на прес­кон­ферен­цията. „Припом­ням нашето искане от повече от 9 месеца, отп­равено към АПИ и МРРБ за даване на раз­решение за извър­ш­ване на проверка на 46 точки от бъл­гар­с­ките магис­т­рали. Девет месеца от МРРБ и от АПИ тър­сиха какви ли не поводи да ни отказ­ват това раз­решение. Той комен­тира, че отговорът се намира в изказ­ване на прокурор Николова преди два дни по повод трагедията в Своге: “Установена е и фал­шификация в пробите на асфалта при ремонта на отсеч­ката преди три години“. 

“Дали в тези 46 точки или учас­тъци, които искаме да бъдат извър­шени провер­ките не са отново променени пробите, не са положени фал­шиви под­писи под тези протоколи“, попита още Свилен­ски. “Да, асфалт не се яде, но асфалт се краде, г-н Борисов и това, че асфалт се краде го доказ­ват със­тоянието на бъл­гар­с­ките пътища, които ги правите“, допълни още той. „Под­меняте пробите, лъжете и европейс­ките си пар­т­ньори, които дават пари за тези магис­т­рали и бъл­гар­с­ките граж­дани, които пътуват по тези опасни пътища“, каза още Свилен­ски.