Корнелия Нинова: Да се обединим за чистота и истина!

Корнелия Нинова: Да се обединим за чистота и истина!

В свое изяв­ление по повод пуб­ликувани в елек­т­ронен сайт ком­п­рометиращи снимки на годеницата на кандидат-кмет на София лидер­ката на БСП Кор­нелия Нинова заяви: „Преди повече от половин година заб­раних пред­с­тавители на аген­ция ПИК да бъдат канени на наши събития и  да бъдат допус­кани на прес­кон­ферен­ции в сградата на цен­т­ралата на “Позитано“20. Опит­ваха се да нахъл­тат с крясъци и обиди. Не им се получи. Нап­равиха под­вижно студио пред цен­т­ралата. Не им се получи. Обвиниха ме, че потис­кам свободата на словото. Да, потис­ках, но не свободата на словото, а пош­лостта, лъжата и зад­кулисието. Изляха се тонове помия срещу БСП и нейни пред­с­тавители. Издър­жахме и това. Призовавам другите пар­тии да нап­равят същото. Не става дума просто да зак­лей­мим един жълт сайт. Става  дума за нещо много по-голямо — граж­дани, жур­налисти, медии и политици да се обединим за чис­тота и истина в отразяването на политичес­кия и общес­т­вен живот. Но само с обръщения няма да стане. Ако има нещо, в което Недялко Недял­ков е прав, това са думите му– “съдете ме”. Преди месец заедно с още четирима колеги наехме адвокат, предос­тавихме му материалите, в които ПИК отв­ратително лъже за нас и му въз­ложихме да заведе дело от наше име. Да, ще бъде бавно, ще отнеме време, но това е един­с­т­веният начин в правова дър­жава да има ред и всеки да носи отговор­ност за делата си. А след­ващият да се замисли какво прави.Така че, не спирайте само до дек­ларации. Съдете ги. Съжалявам, че нито един от управ­ляващите и сил­ните на деня няма да го нап­рави. Просто тях ПИК не ги закача”, заяви лидер­ката на БСП Кор­нелия Нинова.