Евродепутатът от ДПС Илхан Кючюк дари Плевен с нова детска площадка

За нас е чест да помогнем на любимия ни град, бе общото му послание с народната представителка Велислава Кръстева

Евродепутатът от ДПС Обнови Европа Илхан Кючюк дари нова дет­ска площадка в Плевен. Заедно с народ­ния пред­с­тавител от ДПС Велис­лава Кръс­тева прерязаха лен­тата на новото съоръжение пред блок 72 в града.

“Рад­ваме се, че виж­даме усмивки по лицата на малки и големи, за нас е чест да помог­нем на любимия ни град“, комен­тираха г-н Кючюк и г-жа Кръс­тева при отк­риването. С тях на дет­с­ката площадка бяха Енгин Кючюков, облас­тен пред­седател на ДПС Плевен, замес­т­никът му Тамер Кур­танов, Пер­вис Мутлу, облас­тен пред­седател на младежите в града, общин­с­кият съвет­ник Шан­сес Яшров, както и Невин Джев­детова, пред­седател на читалище “Бир­лик“ и Мелек Салиева, облас­тен коор­динатор на кон­курс “Букет“.

ДПС за Независимостта: Почит към примера за един­с­тво!

Прес­цен­търът на ДПС раз­п­рос­т­рани Поз­д­равителен адрес от пред­седателя на ДПС Мус­тафа Карадайъ по случай 22 сеп­тем­ври — Деня на независимостта на Бъл­гария, съоб­щиха от прес­цен­търа на ДПС:

”Днес се навър­ш­ват 111 години от провъз­г­ласяването на независимостта на Бъл­гария и приз­наването на ней­ния суверенитет от Великите сили.

Нека в този ден отдадем зас­лужена почит към онези, които ни дадоха пример за един­с­тво и национална отговор­ност.

Нека си пожелаем да сме дос­тойни нас­лед­ници на нашите деди, да сме отговорни в дейс­т­вията си и да бъдем добър пример за след­ващите поколения. Чес­тит праз­ник!”, се казва в тек­ста.