БСП: Съкратеното съдебно производство трябва да отпадне при тежки умишлени престъпления

БСП: Съкратеното съдебно производство трябва да отпадне при тежки умишлени престъпления

Сък­ратеното съдебно произ­вод­с­тво трябва да отпадне при тежки умиш­лени прес­тъп­ления. Така присъдите ще бъдат по-справедливи и няма да се намаляват с 1/3 при самоп­риз­нания на извър­шителите. Това е нашето пред­ложение и това ще обсъж­даме днес в правна комисия в пар­ламента“. Това заяви сек­ретарят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Филип Попов пред БНР.Той добави, че тези промени ще засег­нат случаите, които се намират на фаза досъдебно произ­вод­с­тво и съдът не е намалил присъдата. Попов каза още, че един от тези случаи ще бъде убийс­т­вото на Криси от Сотиря. „Промените, пред­ложени от ГЕРБ, които оставят сък­ратеното произ­вод­с­тво са в НК, а не в процесуал­ния кодекс като нашите. Промяната, която те са записали, е при самоп­риз­нания присъдите да се намаляват не с 1/3, а с 1/5 или по преценка на съда“, уточни социалис­тът. Филип Попов каза още, че след приемането на промените, пред­ложени от БСП, няма всички съдебни дела да се точат без­к­райно, защото те касаят само определени много тежки случаи. „Глав­ният прокурор категорично под­к­репи нашето искане за промяна в НПК. Под­к­репа получихме и от почти цялата академична общ­ност и ВКС“, комен­тира Филип Попов. Той каза още, че бъл­гар­с­ките граж­дани искат справед­ливост и национал­ната под­писка на близ­ките на убити и пос­т­радали вече е съб­рала хиляди под­писи.