Атлантически откровения: Тръмп кани Борисов от благодарност за F-16

Визитата на Борисов в САЩ идва като отговор за покуп­ката на изт­ребителите F-16, каза по Би Ти Ви президен­тът на Атлан­тичес­кия клуб Соломон Паси.

Той допълни, че подобна визита е знак за благодар­ност за свър­шеното. Според Паси, чрез темата за изт­ребителите F-16 се пов­дига и въп­роса за сферата сът­руд­ничес­тво в сферата на кос­монав­тиката, авиокос­мичес­ката област както и въз­мож­ност за учас­тие в проекти на NASA.

При дос­татъчно въоб­ражение, може да се поиска САЩ да купят ост­ров и АЕЦ “Белене“, което може да доведе до мащабни изс­лед­вания в областта на ядрената сфера, водеща до пос­тижения с Нобелови наг­ради, раз­вихри фан­тазията си вид­ният атлан­тик.

Соломон Паси заяви, че новата пос­ланичка на САЩ Херо Мус­тафа е напълно под­гот­вена за позицията си, както и че не е нещо нетипично свобод­ното отношение на премиера Борисов към нея, тъй като и американ­ците имат лидер, който е с нес­тан­дар­тно отношение.