Стартира първото дело срещу НАП заради теча на личните данни

Стартира първото дело срещу НАП заради теча на личните данни

Разделянето на делата ще затрудни съдебния процес

Четири месеца след най-големия теч на лични данни у нас, в Доб­рич­кия админис­т­ративен съд започва пър­вото дело срещу Национал­ната аген­ция по приходите, съобщи сай­тът Парите ни.бг. Заседанието ще е показателно за това дали ще проработи, пред­видена в Закона за защита на лич­ните данни, въз­мож­ност за ком­пен­сация по съдебен път на физически лица и фирми, пос­т­радали от раз­п­рос­т­раняване на лични данни — в случая — от масивите на НАП. Раз­делиха делата и в момента има около 150 отделни дела, обясни пред БНР адвокат Ивайло Юруков — един от адвокатите, които пред­с­тав­ляват 157 души, завели колек­тивен иск. По думите му пред­с­тои доб­рич­кия съд да се произ­несе по искането им делата да бъдат вър­нати в София, а не да се гледат по мес­тоживеене на ощетените ищци. Според него това раз­деляне на делата ще зат­рудни и забави съдеб­ния процес, защото адвокатите от кан­тората, която е поела случая, ще трябва от София да пътуват до градовете по мес­тоживеене на ищците, където ще се водят тех­ните дела. Припом­няме, че за хакер­с­ката атака през юли срещу базата данни на НАП, прокуратурата пов­дигна обвинения в кибер­тероризъм на трима души от “ТАД Груп“, а Комисията за защита на лич­ните данни наложи глоба на Аген­цията по приходите от 5,1 млн. лв.